Narira purusder ke jur kore dhorshon kora
jani na sey pashani ki kore bhule ase? . esab tar kas theyka dhar kore ektushkhani jayga nisi ami beshi barabari korli na abar ami ekhono roton ke bhulte pari na. er theke valo ba er sathe juriye kono motamot thakle pls janiyo) Ekhon amra . . noray, bir pola, jagli, gusa jatio oti porichito deshi dhaner nam kora jay Narira purusder ke jur kore dhorshon kora